menu dblex
prång
substantiv
vrå
trång gång
skrymsle
smyg
vinkel
smutt
smatt
gång
gränd
genomgång
passage

Alla synonymer går att klicka på.