menu dblex
pråm
substantiv
båt
liktare
fartyg
skuta
lastfartyg
läktare
färja
lastbåt

Alla synonymer går att klicka på.