menu dblex
prålsjuk
adjektiv
fåfäng
pösig
skrytsam
flärdfull

Alla synonymer går att klicka på.