menu dblex
pråla med
verb
skylta med

Alla synonymer går att klicka på.