menu dblex
präntad skrift
substantiv
pränt

Alla synonymer går att klicka på.