menu dblex
pott
substantiv
insats
pulang
pulla
insatser
bank
vinst

Alla synonymer går att klicka på.