menu dblex
portativ
adjektiv
bärbar
flyttbar
portabel
transportabel
i fickformat

Alla synonymer går att klicka på.