menu dblex
portör
substantiv
växtbehållare
ask
låda
väska

Alla synonymer går att klicka på.