menu dblex
poängtera
verb
framhäva
understryka
betona
påpeka
accentuera
markera
framhålla
utpeka
inskärpa
fastslå

Alla synonymer går att klicka på.