menu dblex
plottra
verb
klottra
knåpa
pilla
småsyssla
förslösa
förspilla
slösa
splittra sin tid
knattra
I uttryck
plottra bort

Alla synonymer går att klicka på.