menu dblex
plombera
verb
försegla
stänga
täppa
löda ihop
laga
fylla

Alla synonymer går att klicka på.