menu dblex
plikta
verb
böta
umgälla
gälda
sona
betala
sota för
erlägga vite
I uttryck
plikta för

Alla synonymer går att klicka på.