menu dblex
plantera
verb
sätta
planta
anbringa
beså
odla
gräva ner
placera
ställa upp
postera
I uttryck
plantera om

Alla synonymer går att klicka på.