menu dblex
placera om
verb
omplacera
överföra
omsätta
förflytta
omflytta
omplantera
överflytta
omlägga

Alla synonymer går att klicka på.