menu dblex
plägsed
substantiv
sed
bruk
sedvänja
tradition
vana
praxis
manér
former

Alla synonymer går att klicka på.