menu dblex
pläga
verb
bruka
ha för sed
ha för vana
förpläga
undfägna
fägna
traktera

Alla synonymer går att klicka på.