menu dblex
plädera för
verb
förorda
försvara
rekommendera

Alla synonymer går att klicka på.