menu dblex
personifierad
adjektiv
riktig
veritabel
utpräglad
ärke-

Alla synonymer går att klicka på.