menu dblex
perfiditet
substantiv
elakhet
förräderi
skändlighet

Alla synonymer går att klicka på.