menu dblex
pension
substantiv
undantag
underhåll
födoråd
understöd
livränta
efterlön
emeritilön
otium
inackordering
pensionat
internatskola
I uttryck
ge pension

Alla synonymer går att klicka på.