menu dblex
pelargång
substantiv
kolonnad
arkad
peristyl
portik
valvgång
xystus
pelarrad
galleri
båggång
loggia
pelarsal
xystum
pergola
peridrom

Alla synonymer går att klicka på.