menu dblex
peka hän mot
verb
luta
luta åt

Alla synonymer går att klicka på.