menu dblex
patinera
verb
ytbehandla
antikbehandla
dämpa färgen
ge ålderns färg åt
mildra färgen

Alla synonymer går att klicka på.