menu dblex
pastörisering
substantiv
upphettning
desinfektion

Alla synonymer går att klicka på.