menu dblex
passa upp
verb
betjäna
tjäna
vara i tjänst hos
servera
uppvakta
ombesörja
passa
passa på
hjälpa till
omsköta

Alla synonymer går att klicka på.