menu dblex
passa för
verb
gagna
tjäna
tillfredsställa
stämma överens
vara på sin plats

Alla synonymer går att klicka på.