menu dblex
parafera
verb
underteckna
signera
göra ett penndrag

Alla synonymer går att klicka på.