menu dblex
pamflettist
substantiv
smädeskrivare

Alla synonymer går att klicka på.