menu dblex
pacificera
verb
göra fredlig
fredlägga
återgå till det normala
återställa lugnet

Alla synonymer går att klicka på.