menu dblex
påträffa
verb
hitta
anträffa
uppdaga
upptäcka
finna
träffa
Se även
påträffas

Alla synonymer går att klicka på.