menu dblex
påtaga sig
verb
medge
tillstå
erkänna
ta på sig
anta

Alla synonymer går att klicka på.