menu dblex
påkostad
adjektiv
luxuös
extravagant
vräkig
dyrbar
kostsam
rik

Alla synonymer går att klicka på.