menu dblex
påkalla
verb
anropa
ropa
tillkalla
kräva
begära
be
ropa på
fordra
anhålla om
utbedja sig
fästa uppmärksamheten på
fästa

Alla synonymer går att klicka på.