menu dblex
pågå
verb
fortgå
vara i gång
vara
bestå
räcka
fortfara
försiggå
fortsätta
råda
vara före
förehavas
hållas

Alla synonymer går att klicka på.