menu dblex
pådriva
verb
egga
underblåsa
mana
driva på
pressa
skynda på
forcera
stöta
påverka

Alla synonymer går att klicka på.