menu dblex
påbättra
verb
renovera

Alla synonymer går att klicka på.