menu dblex
på upphällningen
adjektiv
i själatåget
nästan slut
sjunga på sista versen
tryta

Alla synonymer går att klicka på.