menu dblex
på tvären
adverb
tvärsöver
tvärs

Alla synonymer går att klicka på.