menu dblex
på stående fot
adverb
genast
ofördröjligen
omedelbart
utan vidare
hux flux
oförberett
på fri hand

Alla synonymer går att klicka på.