menu dblex
på obestånd
adjektiv
bankrutt
insolvent
konkursmässig
pank
på fallrepet
avsigkommen
på dekis
på kneken

Alla synonymer går att klicka på.