menu dblex
pärs
substantiv
lidande
pina
skärseld
kval
hemsökelse
prövning
vånda
slag
eldprov
dust
släng
vända
anfall
prov

Alla synonymer går att klicka på.