menu dblex
ovisst
adjektiv
i det blå
Se även
oviss
I uttryck
det är ovisst

Alla synonymer går att klicka på.