menu dblex
ovilja att engagera sig
substantiv
avståndstagande

Alla synonymer går att klicka på.