menu dblex
ovansklig
adjektiv
oförgänglig
evig
outplånlig
oförstörbar
oförvansklig
odödlig
evärdlig

Alla synonymer går att klicka på.