menu dblex
oväld
substantiv
opartiskhet
objektivitet
rättvisa
neutralitet
rättrådighet
omutlighet

Alla synonymer går att klicka på.