menu dblex
outslitlig
adjektiv
hållbar
varaktig
seg
oslitlig
stark
oförgänglig
oförbrännelig
oförstörbar
outtröttlig
outtömlig
outslitbar

Alla synonymer går att klicka på.