menu dblex
outsinlig
adjektiv
outtömlig
oändlig
ständigt flödande
aldrig sinande

Alla synonymer går att klicka på.