menu dblex
outförbar
adjektiv
omöjlig
ogenomförbar
ogörlig
impraktikabel
orimlig
utopisk
orealistisk
orealiserbar
I uttryck
outförbar tanke

Alla synonymer går att klicka på.