menu dblex
ouppmärksamhet
substantiv
vårdslöshet
förbiseende
inadvertens
slarv
ovarsamhet
tankspriddhet

Alla synonymer går att klicka på.