menu dblex
oupphörligt
adjektiv
Se även
oupphörlig
oupphörligt
adverb
jämt
oupphörligen
ideligen
oavbrutet
alltid
upprepade gånger

Alla synonymer går att klicka på.